Виховна робота

В жорстоких реаліях воєнного стану в Україні перед педагогами стоїть важливе завдання – об’єднання зусиль педагогічного, батьківського та учнівського колективів на засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, оволодіння дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу світової культури.

Однією з провідних ідей планування та роботи керівника гуртка є приведення у відповідність виховної складової освітнього процесу  до оновлених суспільних потреб; створення для вихованців різноманітних ситуацій ціннісного вибору, що визначає сформованість і подальший розвиток у них позитивних ціннісних ставлень до себе, до сім’ї, родини, людей, до культури і мистецтва, до суспільства і держави, тощо.

Система роботи керівника гуртка охоплює всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне.

Визначені завдання в окремих аспектах виховання: формування соціального інтелекту й виховання на цій основі духовності й моральності; протидія булінгу; запобігання домашньому насильству; запобігання та протидія торгівлі людьми; профілактика шкідливих звичок, зміцнення здоров’я дітей і формування навичок  здорового способу життя.

План розрахований на весь період виховної діяльності з гуртківцями конкретних вікових категорій з урахуванням їх індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей.

До плану внесені графіки проведення виховних заходів з гуртківцями та бесід з БЖД, порядок проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, робота з батьками.

Для реалізації плану використовуються різноманітні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, зокрема і з використанням технологій дистанційного навчання, серед яких найпоширенішими є: виховні бесіди, години спілкування, рольові ігри, тренінги, вікторини, моделювання життєвих ситуацій, колективні творчі справи, міні-лекції, святкові програми, пізнавально-розважальні заходи, челенджі тощо.


Провідна ідея системи виховної роботи в закладі

Приведення у відповідність виховного аспекту освітнього процесу закладу до оновлених суспільних потреб; створення для вихованців різноманітних ситуацій ціннісного вибору, що визначає сформованість і подальший розвиток у них позитивних ціннісних ставлень до себе, до сім’ї, родини, людей, до культури і мистецтва, до суспільства і держави, тощо. Вдосконалення системи виховної роботи передбачає формування та розвиток вихованця як компетентної особистості, яка проявляє ключові компетенції у всіх сферах життєдіяльності.

Система виховної роботи охоплює всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включає у себе календарні, традиційні свята, заходи, конкурси, екскурсії, новорічні ранки для вихованців Центру, заходи щодо втілення національної програми «Патріотичне виховання, формування здорового способу життя та зміцнення моральних засад учнівського колективу», Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді на період до 2019 року, Стратегії національно-патріотичного виховання учнівської молоді на період до 2021 року, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої Міністерством освіти і науки України, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя тощо.

Змістом цих документів передбачено залучення підлітків до різних видів діяльності та створення умов для всебічного зростання особистості.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

– повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

– участь у громадсько-політичному житті країни;

– повага до прав людини;

– верховенство права;

– толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

– рівність всіх перед законом;

– готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Гармонійний розвиток особистості підлітка вимагає реалізації таких завдань:

· Формування соціально значущих цінностей особистості;

· Розвиток пізнавальних, творчих, організаторських і комунікативних здібностей;

· Створення умов для самопізнання, самовизначення та самореалізації особистості підлітка;

· Стимулювання прагнення кожного учня до самоосвіти та самовдосконалення;

· Виховання громадянських якостей особистості.

Система включає роботу протягом всього періоду виховної діяльності з учнями конкретних вікових категорій з урахуванням їх індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей.

Для реалізації виховної роботи використовуються різноманітні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, серед яких найпоширенішими є: виховні бесіди, години спілкування, рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, колективні творчі справи, міні-лекції, виховні заходи тощо.