Організація освітнього процесу в закладі

Структура роботи закладу на 2023-2024 н.р.

Семестри:

1-й з 15 вересня по 31 грудня 2023 р.

2-й з 03 січня по 31 травня 2024 р.

Заходи під час канікул за окремим планом

У 2023-2024 н.р. з лютого у 24 гуртках навчається 715 здобувачів позашкільної освіти.

Правила прийому до закладу позашкільної освіти:

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до комунального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради”

1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Статуту закладу, Правилами внутрішнього розпорядку з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. Заклад позашкільної освіти створює умови для отримання позашкільної освіти  дітей віком від 4 до 18 років. Кожний вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Адміністрація  зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку КЗ “ЦДЮТ Долинської міської ради”

1.6. Проблемні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до Центру позашкільної освіти здійснює директор та  керівники гуртків.

2.2. Директор Центру забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню,  відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом позашкільного освіти. У гуртках хореографічного та хорового профілю можуть проводиться випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.5. До  навчання у КЗ “ЦДЮТ Долинської міської ради” можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівня та року навчання.

2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з 1 до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

2.8. Прийом вихованців для одержання професійної, спеціальної освіти  здійснюється за бажанням дітей та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.9. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

– заяву встановленого зразку на ім`я директора;

–  медичну довідку (для занять у спортивних та хореографічних гуртках);

– документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків.

2.10. У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.11. Для зарахування дітей до туристичних, хореографічних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація має право відмовити у зарахуванні дитини.