Правове виховання

Нині в Україні відбувається становлення громадянського суспільства, державної правової системи. Демократизація суспільних відносин сприяє активності особи як суб’єкта цих відносин. Це зумовлює необхідність отримання дітьми знань про державно-правові явища, які є одним з провідних засобів впорядкування суспільних відносин і без яких сьогодні не може обійтися жодна людина.

Кожний справжній педагог повинен формувати свою власну педагогічну систему, яка допоможе створити найкращі умови для отримання знань учнями, перетворення здобутих знань на переконання і застосування їх у життєвих ситуаціях.

Завдання позашкільників – обрати педагогічні стратегії, що забезпечать здатність дитини ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, продуктивно розв’язувати в повсякденному житті реальні проблеми.

Становлення України як правової, демократичної, соціальної держави передбачає високий рівень правової культури кожного громадянина і суспільства в цілому, яка тісно пов’язана з загальною культурою суспільства, ґрунтується на її засадах, слугує відображенням її розвитку. Разом з політичною, моральною, естетичною культурою вона складає єдине ціле – соціальну культуру українського суспільства.


Матеріали проведення заходів у рамках Місячника правової освіти і виховання (лютий)


Виховний проект

«Безпечна школа» в позашкільному просторі»

Мета: підвищення рівня правової свідомості дітей-підлітків та середовища їх соціалізації через упровадження системи виховної роботи та новітніх методик з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей; розширення світогляду, формування активної позиції учнів у реалізації прав у житті.

Завдання проекту:

1. формування в учнів поваги до закону та відповідальної поведінки, розвиненої правосвідомості, яка виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, свідомому ставленні до законів та державної влади;

2. розповсюдження та пропаганда правових знань серед неповнолітніх із метою виховання правової культури та свідомості;

3. підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи з метою запобігання порушення прав дитини та жорстокому поводженню з дітьми;

4. сприяння становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свобод людини;

5. утворення у закладі позашкільної освіти атмосфери неприпустимості до будь-яких проявів антигромадської, протиправної поведінки.

6. попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді через координацію зусиль педагогів, батьків, соціальних та психологічних служб;

7. створення умов для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

Структура «Система роботи комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинського району» щодо реалізації виховного проекту «Безпечна школа» в позашкільному просторі».

/Files/images/2018_rk/Безымянный.png

Додаток 1

до структури системи роботи

Джерела інформації,

корисні посилання для використання в роботі над проектом

https://www.youtube.com/watch?v=_UO1fZ_Rvoo «Зупиніть булінг!» (соціальний ролик для дітей, батьків, педагогів)

https://www.youtube.com/watch?v=80SkwZWJDOU Булінг: ролі булер, жертва та спостерігач. Що можна зробити? (консультація для батьків)

https://www.youtube.com/watch?v=Z-hD8Hcyppw Нік Вуйчич: як навчити підлітків дружити | Безпечна школа | (відеолекція для батьків, педагогів)

https://www.youtube.com/watch?v=2-fFG7PLeQs Лекція відомого мотиватора та спікера Ніка Вуйчича для підлітків “Як знайти та втримати друзів?” з проекту “Безпечна школа”.

http://tutkatamka.com.ua/nathnennya/simya/animaciya-z-glibokim-zmistom-yaka-navchit-ditej-tolerantnosti/ Анімація з глибоким змістом, яка навчить дітей толерантності

https://www.youtube.com/watch?v=SrPBNOlPmKg #ВсеЩоТебеНеВбиває, Pianoбой

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/videos/ UNICEF Ukraine Як боротися з булінгом: поради для дітей

https://padlet.com/gasanenko_lena1/odn70v87lco2?utm_campaign=transactional&utm_content=view_padlet&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet Матеріали проведення Місячника правової освіти та виховання в КЗ “ЦДЮТ Долинської райради”