Безпека в Інтернеті

З кожним роком все більше українських дітей користується Інтернетом у повсякденному житті. Інтернет надає дітям та молоді неймовірні можливості для здійснення відкриттів, спілкування та творчості. Проте Інтернет містить величезну кiлькiсть небезпечної  інформації. Не кожна дитина в Українi володiє достатнiм рівнем  знань щодо iснуючих ризикiв в цифровому середовищi та навичками безпечного використання мережi Інтернет.

Пiдлiтки не сприймають iснуючi ризики як загрозу чи порушенням їх прав, що створює сприятливi умови в Укpaїні  для поширення злочинiв проти дитини в цифровому середовищi. У закладі позашкільної  освiти проводиться активна робота з цього питання, але iснуюча загроза вимагає пiдвищувати рівень дитячої обiзнаностi, компетентностi батькiв та педагогiчних працiвникiв, формування культури нетерпимого ставлення до порушення прав, свобод, безпеки дитини в цифровому середовищi. IЦоб вирiшувати проблеми на практицi, необхiдно їх знати iз середини. Навчатися треба всім: i педагогам, i дітям, i iх батькам.